Buiten

6. Zwem-ABC

Spelenderwijs leren zwemmen

Met het Zwem-ABC leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en zwemveiligheid. Sportfondsen geeft de officiële Zwem-ABC-diploma’s uit van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Heeft je kind het Zwem-ABC? Dan voldoet het volgens de Raad aan de landelijke norm ‘zwemveilig’. Je kind kan zich dan goed redden in onverwachte situaties in zwembaden en open water.

Aanmelden?
Aanmelden kan via de mail, stuur een mail naar:info@zwembadstelleplas.nl, zet in de mail de gegevens van uw kind, zoals leeftijd, al wel/geen diploma’s. En evt. bijzonderheden. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Zwemplezier en zelfvertrouwen
Wij geloven dat goed leren zwemmen begint bij zwemplezier. Door spelenderwijs te leren, vergroten kinderen hun zelfvertrouwen in het water. Kinderen kunnen starten met het Zwem-ABC als ze vier jaar oud zijn. Van drijven in het ondiepe bad tot uit het water klimmen na een onverwachte val. In het ABC-traject leert je kind in iedere fase essentiële vaardigheden.

Focus op zwemveilig worden
Hoewel er aandacht wordt besteed aan de technische beheersing van verschillende slagen (schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl, rugcrawl) ligt de nadruk niet op het ‘mooi’ of ‘perfect’ uitvoeren van deze slagen. Het allerbelangrijkste is dat je kind zich goed kan redden in onverwachte situaties in zwembaden en open water. Dat is het doel van het behalen van het Zwem-ABC. Met het ABC voldoet je kind aan de landelijke norm ‘zwemveilig’. Dé basis voor een leven lang zwemplezier in ons waterrijke land!

Nog meer informatie, zie Zwem-ABC onder het kopje 'Over ons'.

De eerste zwemlessen
Op maandag 03 mei zal begonnen worden met de zwemlessen. De minimumleeftijd om te starten met zwemlessen is 5 jaar. Indien niet aan het begin van het seizoen wordt gestart met zwemlessen vindt de eerste les plaats nadat de leskaart is betaald.
Bij de eerste zwemles worden de kinderen met hun ouders welkom geheten door een zwemonderwijzer. Deze geeft uitleg over de organisatie van de zwemles. Hij/zij neemt ze mee voor een korte rondleiding door de accommodatie. Verder wordt op een speelse manier met elkaar kennis gemaakt en laten we de kinderen wennen aan het idee dat ze gaan leren zwemmen.
De ouders mogen bij het bad tijdens de zwemlessen aanwezig zijn.

Vaste zwemonderwijzer(es)
Wij streven ernaar om op elke niveaugroep zwemonderwijzer te hebben. I.v.m. ziekte, vakantie of een vrije dag kan hier enige wisseling ontstaan. Het rooster is zodanig samengesteld dat de leerlingen regelmatig dezelfde zwemonderwijzers(essen) in de les hebben.

Groepsgrootte
Het aantal kinderen per lesgroep is afhankelijk van het aantal inschrijvingen in deze groep. Per 10 kinderen wordt een zwemonderwijzer ingezet. Bijvoorbeeld bij een groep van 15 kinderen worden twee zwemonderwijzers ingezet.

Tijden van de zwemlessen
Alle opeenvolgende niveaugroepen zijn zoveel mogelijk na elkaar ingedeeld. Als een kind een niveaugroep hoger komt betekent dat de lestijden kunnen wijzigen.
Alle zwemlessen duren altijd 30 minuten. (uitgezonderd: snorkelen, survivalzwemmen, plankspringen en andere doelgroepen)

Doorstromen naar het volgende niveau.
Kinderen worden individueel bekeken of ze naar een hogere niveaugroep kunnen. In iedere les kan worden doorgestuurd naar het volgende niveau. Indien de kinderen worden doorgestuurd naar een volgend niveau kan het noodzakelijk zijn dat van lestijd wordt gewisseld.

Ziekte en verzuim
Wordt een les gemist door vakantie, feestje, etc. dan worden deze lessen niet vergoed en kunnen niet worden ingehaald op een andere dag/tijd. Bij ziekte of éénmalige afwezigheid verzoeken wij de ouders dit door te geven aan de receptie.

Langdurig ziekte
Is een kind langdurig ziek, kan in overleg met de zwemonderwijzer en het management van het zwembad een regeling getroffen worden. Het is niet mogelijk geld van de leskaart te retourneren.

Vervallen van de zwemles
In geval van uitzonderlijk slechte weersomstandigheden (extreme koude of onweer) zal de les komen te vervallen. Op Hemelvaartsdag (13 mei) en 2e Pinksterdag (24 mei) wordt geen zwemles gegeven.

Vakantie
Tijdens de zomervakantie gaan de zwemlessen gewoon door. De zwemlessen worden naar de morgen verplaatst. Door middel van briefjes en mails wordt tijdig kenbaar gemaakt op welke dagen en welke tijden de kinderen zwemles hebben.

Extra zwemles
Zwemmen leren doe je door het veel te doen. We zien dan ook veel ouders komen oefenen tijdens het recreatief zwemmen. De kinderen hebben immers toch een zwem pas. Soms is er de mogelijkheid voor het volgen van extra zwemlessen. Deze worden in overleg met de zwemonderwijzer bepaald. Deze dienen vooraf aan de receptie te worden afgerekend.

Presentie/absentie
In iedere zwemles wordt de presentie/absentie van de leerlingen genoteerd. Hiervoor zijn speciale presentielijsten aanwezig. Ziek- en afmeldingen die bij de receptie binnenkomen, worden doorgegeven aan de betrokken zwemonderwijzer.

Vorderingen van de leerlingen
De zwemonderwijzer houdt de vorderingen van zijn groepen bij in een map aan de hand van vorderingslijsten. Door deze lijsten krijgen de instructeur en de ouders in de vorderingen van de leerlingen. Mocht het gebeuren dat een instructeur de les van een ander overneemt heeft hij direct overzicht van de mogelijkheden van de leerlingen en kan hier verder op inspelen.
Het doorstromen naar een hogere niveaugroep kan alleen als aan alle overgangsnormen is voldaan. De zwemonderwijzer is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de vorderingen.
Regelmatig wordt door het team een zwemlesoverleg gehouden. Tijdens dit overleg worden de vorderingen van de leerlingen doorgenomen. Evenals eventuele vragen en opmerkingen van ouders worden besproken.

Proefzwemmen
Voor ieder diplomazwemmen worden de laatste lessen gebruikt om de leerlingen te toetsen. Met de leerlingen worden alle diploma-eisen doorgenomen en nagegaan of het niveau van de leerlingen voldoet aan de normen van de NPZ-NRZ. De eisen en normen zijn omschreven in de Richtlijnen Nationaal Zwemdiploma (Zie ook Normen voor het A diploma). Leerlingen die voldoen aan de gestelde normen kunnen deelnemen aan het diplomazwemmen. Zij ontvangen hiervoor een inschrijfformulier. Het formulier moet vóór de op het formulier aangegeven datum bij de receptie worden ingeleverd.

Eventuele diplomakosten dienen bij inlevering van het formulier te worden voldaan.

Leerlingen die door omstandigheden de proefzwemles hebben gemist kunnen in overleg met de zwemonderwijzer een tijdstip afspreken wanneer alsnog het proefzwemmen kan plaatsvinden. Zonder deelname aan het proefzwemmen is diplomazwemmen niet mogelijk.

Diplomazwemmen
Per zwemseizoen wordt het diplomazwemmen driemaal georganiseerd. Éénmaal voor de zomervakantie, één maal tijdens de zomervakantie en éénmaal aan het eind van het zwemseizoen. De data van het diplomazwemmen worden voor aanvang van het zwemseizoen vastgesteld. Deze data zijn te vinden in de folder en op de website. Het diplomazwemmen vindt plaats op zaterdagmiddag tussen 13.15 en 15.15uur. Tijdens het diplomazwemmen zijn voldoende personeelsleden aanwezig om een goed verloop van het diplomazwemmen te waarborgen.

Tijdens het diplomazwemmen staat de leerling centraal. Er wordt volgens een strakke organisatie examen afgenomen.

De diploma’s worden na het examen uitgereikt in een plastic insteekhoes om het diploma netjes te houden. Zie ook Zwem-ABC voor de diploma eisen.

Belangrijke data:
Diploma zwemmen voor Zwem-ABC: 26 juni, 24 juli, 04 september.
Op Hemelvaartsdag (13 mei) en op 2e Pinksterdag (24 mei) vervallen de zwemlessen.

Zie ook de meest gestelde vragen op deze pagina: Contact (onderaan).

Wat heb je nodig?

  • Zwemkleding
  • Handdoek
  • Polsbandje
  • Toegangspasje
  • Jip zwemtas

Tarieven

Leskaart A, 2 x per week
176,30
Leskaart A, 3 x per week
224,50
Leskaart B, leskaart C
176,30
Losse zwemles
8,40
Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en jouw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.